Sök
Stäng denna sökruta.
hjarna

Hur IBS och IBD kan leda till kronisk trötthet

Dela inlägget

Det finns två begrepp som ofta användes för att definiera magproblem är IBS (Irritable Bowel Syndrom) och IBD (Inflammatory Bowel disease)

Liknande symtom på IBS och IBD

Många kroniska magproblem beror på en kombination av olika faktorer som också ofta förändras med tiden. Det nya som framkommit under de senaste åren är att återkommande magproblem också kan leda till psykiska besvär långt efter det att magen blivit bättre. Framför allt extrema trötthetstillstånd ofta hos unga människor, som man inte förstått orsaken till, kan beror på tidigare magproblem. Man brukande säga att psykiska besvär kunde ge magproblem men idag vet man att magproblem också kan ge upphov till psykiska besvär.

Det finns två begrepp som ofta användes för att definiera magproblem är IBS (Irritable Bowel Syndrom) och IBD (Inflammatory Bowel disease)

Vid IBD finns påvisbara förändringar i bla blodprover, avföringsprover och röntgenundersökningar som saknas vid IBS. Till skillnad från IBS finns också synliga skador i tarmen som kan orsaka blödningar. De vanligaste formerna av IBD är Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Symptomen vid både IBD och IBS  kan dock likna varandra och t ex vara oregelbunden mag/tarmfunktion som kan växla från diarré till förstoppning, gaser, buksmärtor och uppsvälldhet samt ett akut behov av att behöva rusa på toaletten.

Och på lite längre sikt Psykisk ohälsa!

År 2004 drabbades ca 2500 människor i en liten ort utanför Bergen i Norge av oförklarliga akuta och smärtsamma magproblem som ledde till läkarbesök. Orsaken till utbrottet var en rostig vattenledning. En ung tvåbarnsmamma avled. Ca 40 % av de drabbade utvecklade den kroniska tarmsjukdomen IBS. Normal frekvens av IBS ligger runt 14% i Norge.

Det som ingen räknat med var att ca 30 % också drabbades av kroniskt trötthetssyndrom och psykisk ohälsa mot bara 1 % som inte hade mikroorganismer i tarmen.

Kroniskt trötthetssyndrom och IBS hänger ihop

Att IBS och Kroniskt trötthetssyndrom hängde ihop visste man inte.

10 år efter utbrottet 2004 testade man samma patienter igen. Fortfarande hade ca 40 % av de tidigare drabbade IBS och trötthetssyndrom och relaterade psykiska problem kvarstod.

I tre olika internationella studier har därför forskare analyserat stora sjukvårdsregister, bland annat från amerikanska försvaret. Och funnit samma sak. Det finns ett samband mellan infiltration av skadliga mikroorganismer i den normala tarmfloran och psykisk ohälsa och trötthetssyndrom.

Det går inte att lasta all IBS och all psykisk ohälsa till mikroorganismer vare sig man får i sig dessa via vatten, mat eller luften vi andas. Men det finns all anledning att misstänka att magsjuka som ofta övergår till IBS kan orsaka problem också långt efter det att den akuta magsjukan gått över eller behandlats med symtomatisk medicin som på långsikt kan göra mer skada än nytt

Ovanstående gällde vuxna människor och följdverkningar av IBS!

I en studie som forskare gjort vid Karolinska sjukhuset (Ks) i Stockholm har man under 9 år följt 6400 barn med IBD.  17,3 % av de barn som led av IBD och diagnoserades med psykiska besvär mot 11,8 % av barn som inte hade IBD. Professor Jonas Ludvigsson vid Ks ansåg att resultatet ”talar för ett troligt orsakssamband mellan IBD och psykisk ohälsa”. Allvarligt var också att man såg en koppling mellan depression och ångest hos de drabbade barnen som led av IBD. Andra studier har visat att Celiaki eller glutenintolerans som är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som bla skadar tarmluddet också kan symptom som trötthet, värk och depression.

Man kan mot bla denna bakgrund slå fast att magproblem kan ge psykisk ohälsa både hos vuxna och barn. Sannolikt (studier saknas) inverkar hur länge man lider av magproblem på svårighetsgraden och upplevelsen av psykiska problem varför det är viktigt att behandla magproblemen kraftfullt så snart symptom märks.

När det gäller barn, men givetvis också vuxna, så är det viktigt att välja en behandling typ Silicea Mag-Tarm kiselgel som har sin medicinska verkan och effekt i tarm och tarmslemhinna utan att penetrera tarmslemhinnan och nå blodomloppet.

Källa:Artikel ur Göteborgs posten 20 augusti 2019 och Cumulative Effects of Psychologic Distress, Visceral Hypersensitivity, and Abnormal Transit on Patient-reported Outcomes in Irritable Bowel Syndrome

IBS – Känslig tarm
Vad krävs av en produkt som skall lindra vid IBS.  Typiska symtom vid IBS är Ont i magen, Förstoppning och diarré, Gasbildning, Illamående/Kräkningar och Halsbränna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Rulla till toppen