Varje ögonblick är värdefullt Må naturligt bra varje dag

Octean är en familj av livsstilsförbättrande produkter.

Våra lösningar utvecklas i nära dialog med kunder, erfarna apotekare, kemister och företagets produktteam. Vi är vägledande och supportande.

Våra varumärken har olika egenskaper med är alltid skapade med samma omtanke och förväntan. Alla sidor av en octean är lika;

– Att må naturligt bra varje dag!

 

Om oss

Om oss

Vår filosofi är enkel – kunden skall alltid känna sig säker på att våra produkter och produktinformation bygger på lång erfarenhet och klinisk dokumentation.

Vi på Octean representerar nästan 40 års erfarenhet från läkemedelsindustri och egenvård. På företaget jobbar både auktoriserad hälsorådgivare och apotekare för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning. Verksamhetens strategi är att arbeta långsiktigt med ett fåtal väldokumenterade produkter för att kunna ge konsumenten trygghet och säkerhet.

Kort historia

Dan Magnusson har introducerat världens största läkemedel, startat en av Sveriges största biodlingar och grundat Octean AB tillsammans med sin dotter Hanna Magnusson.  I produktportföljen finns bland annat varumärken som Original Silicea och Silicea Mag-Tarm, GLYC, Saframyl Positive Mood och Bi-Pro Bi-Salva. Hanna har VD-posten och Dan står för produktutvecklingen. Efter några år kom även dottern Lotte Johannesson in i bolaget – som produkt- och försäljningsansvarig. I dag bedrivs verksamheten från Kungsbacka och består av 6 stycken anställda. Ett dotterbolag i Danmark har även

 

Hållbarhet, transparens och kvalitet

På Octean tar vi ansvar för miljö och dess påverkan. Därför så erbjuder vi så långt de går produkter  där miljö och kvalitet står i fokus.  Vi är övertygade om att arbetet med hållbarhet och ständiga förbättringar ger långsitig lönsamhet och mervärde för såväl kunder som medarbetare.
 

Miljö och långsiktigt hållbarhet är ett prioriterat område på Octean och vi arbetar löpande för att hitta så miljömässigt hållbara lösningar som möjligt.  Det innebär bland annat att vi förutom kvalitet  och kliniska studier och att våra produkter håller vad de lovar, även tar in miljöhänsyn när vi utvärderar och väljer råvaror, tillverkare och leverantörer. Vi arbetar ständigt för att efterleva och överträffa de krav som ställs på oss av myndigheter, återförsäljare och andra intressenter.

 

Certifierade

Octean är certifierat enligt ”System för säkra kosttillskott till konsument”. Certifieringen utförs av oberoende Lloyds Register Quality Assurance (LRQA).

Certifieringskriterierna är utvecklade tillsammans med Svensk Egenvård och bygger på branschriktlinjen för kosttillskott men även på internationellt erkända livsmedelsstandarder.

Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel på Octean som företag och våra produkter. 

Octean är certifierad i system för säkra kosttisllkott till konsument.
certifierade återvinning hållbarhet

Återvinning- hållbarhet- gröna punkten

Octean AB  är anslutet till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och har rätt att använda Gröna Punkten. Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen/förpackade varan saluförs. I Sverige är det FTI som har varumärkesrätten för Gröna Punkten. För närvarande används Gröna Punkten i 24 länder inom Europa och är ett av världens mest använda varumärken.

kvalitetsstämpel på Octean som företag och våra produkter. 

octean nordiskt certifikat tillverkninscertifikat

Octean har fått tilldelat - Nordiskt tillväxtcertikat av UC 2020-2021

Octean AB har blivit tilldelade ett nordiskt tillväxtcertifikat från UC. Sigillet visar att vi har utmärkt oss som ett tillväxtföretag i Norden.  Detta är ett tydligt kvitto i den höga konkurrensen på marknaden på att Octeans  medarbetare gjort ett fantastiskt jobb som uppskattas av våra kunder, vårt varumärke stärks och att vi är en affärspartner att växa tillsammans med.

Med vår långa och gedigna kunskap, i kombination med viljan att alltid se efter de bästa produkterna i vårt varumärkesportfölj  är vår fortsatta strävan att vara ditt bästa val när det gäller naturliga, hållbara produkter för människor och djur.

 Det finns olika definitioner på vad ett tillväxtföretag är, men gemensamt är att dessa företag växer snabbt och kraftigt. De växer i omsättning samt är framgångsrika. 

 

Vill du hitta någon av våra återförsäljare