Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.

Varje  ögonblick är värdefullt  Må  naturligt bra varje dag

Octean är en familj av livsstilsförbättrande produkter.

Våra lösningar utvecklas i nära dialog med kunder, erfarna apotekare, kemister och företagets produktteam. Vi är vägledande och supportande.

Våra varumärken har olika egenskaper men är alltid skapade med samma omtanke och förväntan. Alla sidor av en octean är lika;

– Att må naturligt bra varje dag!

 

Om oss

Om oss

Vår filosofi är enkel – kunden skall alltid känna sig säker på att våra produkter och produktinformation bygger på lång erfarenhet och klinisk dokumentation.

Vi på Octean representerar nästan 40 års erfarenhet från läkemedelsindustri och egenvård. På företaget jobbar både auktoriserad hälsorådgivare och apotekare för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning. Verksamhetens strategi är att arbeta långsiktigt med ett fåtal väldokumenterade produkter för att kunna ge konsumenten trygghet och säkerhet.

Kort historia

Dan Magnusson har introducerat världens största läkemedel, startat en av Sveriges största biodlingar och grundat Octean AB tillsammans med sin dotter Hanna Magnusson. I produktportföljen finns bland annat varumärken som Original Silicea och Silicea Mag-Tarm, GLYC, Iron Vital och BI-PRO. Hanna driver idag företaget vidare och har VD-posten och systern Lotte är med i ledningsgruppen. Verksamheten bedrivs från Kungsbacka och består av 6 stycken anställda tillsammans med tätt knutna konsulter. Ett dotterbolag i Danmark Octean Pharma etablerades 2019.

 

Hållbarhet, transparens och kvalitet

På Octean tar vi ansvar för miljö och dess påverkan. Därför erbjuder vi så långt det går produkter där miljö och kvalitet står i fokus.  Vi är övertygade om att arbetet med hållbarhet och ständiga förbättringar ger långsiktig lönsamhet och mervärde för såväl kunder som medarbetare.
 

Miljö och långsiktig hållbarhet är ett prioriterat område på Octean och vi arbetar löpande för att hitta så miljömässigt hållbara lösningar som möjligt.  Det innebär bland annat att vi förutom kvalitet  och kliniska studier och att våra produkter håller vad de lovar, även tar in miljöhänsyn när vi utvärderar och väljer råvaror, tillverkare och leverantörer. Vi arbetar ständigt för att efterleva och överträffa de krav som ställs på oss av myndigheter, återförsäljare och andra intressenter.

 

Vårt engagemang för biologiskt månfald och hållbarhet

Vi på Octean  är stolta över att vara stödföretag till Naturskyddsföreningens arbete för att rädda bina. Vårt stöd bidrar till att skydda bina, avgörande för pollinering och ekosystemens hälsa. Vi tror starkt på att företags insatser är essentiella för att bevara vår planets biologiska mångfald och främja en hållbar framtid. Genom detta partnerskap och vår egna hållbarhetsstrategi arbetar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Vi uppmanar andra att ansluta sig till oss i kampen för en grönare planet. För mer information, besök Naturskyddsföreningens hemsida.

operatio rädda bina
operation rädda bina octean ab är ett stödföretag i kampen med biologisk mångfald.

Certifierade

Octean är certifierat enligt ”System för säkra kosttillskott till konsument”. Certifieringen utförs av oberoende Lloyds Register Quality Assurance (LRQA).

Certifieringskriterierna är utvecklade tillsammans med Svensk Egenvård och bygger på branschriktlinjen för kosttillskott men även på internationellt erkända livsmedelsstandarder.

Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel på Octean som företag och våra produkter. 

Octean är certifierad i system för säkra kosttisllkott till konsument.

Återvinning- hållbarhet- gröna punkten

Octean AB  är anslutet till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och har rätt att använda Gröna Punkten. Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen/förpackade varan saluförs. I Sverige är det FTI som har varumärkesrätten för Gröna Punkten. För närvarande används Gröna Punkten i 24 länder inom Europa och är ett av världens mest använda varumärken.

kvalitetsstämpel på Octean som företag och våra produkter. 

octean nordiskt certifikat tillverkninscertifikat

Octean har fått tilldelat - Nordiskt tillväxtcertikat av UC 2020-2021

Octean AB har blivit tilldelade ett nordiskt tillväxtcertifikat från UC. Sigillet visar att vi har utmärkt oss som ett tillväxtföretag i Norden.  Detta är ett tydligt kvitto i den höga konkurrensen på marknaden på att Octeans  medarbetare gjort ett fantastiskt jobb som uppskattas av våra kunder, vårt varumärke stärks och att vi är en affärspartner att växa tillsammans med.

Med vår långa och gedigna kunskap, i kombination med viljan att alltid se efter de bästa produkterna i vårt varumärkesportfölj  är vår fortsatta strävan att vara ditt bästa val när det gäller naturliga, hållbara produkter för människor och djur.

 Det finns olika definitioner på vad ett tillväxtföretag är, men gemensamt är att dessa företag växer snabbt och kraftigt. De växer i omsättning samt är framgångsrika. 

 

Vill du hitta någon av våra återförsäljare