Bite Away

 Behandling af insektbid med varme

Kløende bid og stik?

Bite Away er et medicinskt udstyr, der er udviklet til udvortes behandling af insektbid/stik forårsaget myg, hvepse, bier, hestebremser og lopper m.m. Bite Away virker ved at opvarme det angrebne sted i få sekunder, hvorved insektgift og andre kløende og smertende stoffer neutraliseres og forhindrer en histaminreaktion. Udelukkende ved hjælp af varme, og altså helt uden kemikalier. Hvis biddet behandles straks, kan kløe, smerte og hævelse undgås eller reduceres til et minimum. Selv ved behandling efter flere timer, vil kløen straks mindskes betydeligt eller helt forsvinde, men det kan være nødvendigt at gentage behandlingen.

Sådan bruges Bite Away®

Bite away er nem at anvende. Den keramiske kontakflade anbringes på stikket eller biddet (ved bistik skal broden først fjernes), og der trykkes forsigtigt. Der vælges mellem 2 behandlingstider. Knappen til venstre behandler i 3 sekunder og anvendes til børn og personer med følsom hud, og knappen til højre behandler i 6 sekunder og er standardbehandlingen. Når der trykkes på knappen opvarmes kontaktfladen til ca. 51 grader, og en ledlampe lyser, når temperaturen er opnået. Apparatet slukker automatisk efter den valgte behandlingstid. Der følger udførlig indlægsseddel med produktet. Certificeret af Medical Equipment Act.

Til alle lejligheder

mamma och barn
vandra i skogen