Bite Away

Bite Away

Elektronisk værktøj til ekstern behandling af insektbid

Kløgende bid og stik?

Bite Away er et medicinskt udstyr, der er udviklet til udvortes behandling af insektbid/stik af myg, hvepse, hveps, bier, klæg, hestebremser og lopper m.m. Bite Away virker ved at opvarme det angrebne sted i få sekunder, hvorved
insektgi en neutraliseres. Hvis biddet behandles straks, kan kløe, smerte og hævelse undgås eller reduceres til ikke eksisterende. Behandles biddet senere, reduceres kløen alligevel. Når den anvendes senere, selv e er timer, vil kløen straks minimeres betydeligt eller helt forsvinde.

Sådan bruges Bite Away®

En indbygget mikroprocessor opvarmer et kontaktpunkt til ca. 50 grader. Tryk dere er på dette mod biddet i tre eller seks sekunder i henhold til den tidsindstillings valgte. Venstre knap giver tre sekunder, den højre knap giver seks sekunder. Voksne og børn, der er meget følsomme for varme, bør altid starte med den korteste tid. Der er ingen skade på huden efer seks sekunder. Behandlingen er slet meget ens hver gang. Tryk på knappen. Nødvendig temperatur nås e er maks.5-10 sekunder. Så lyser et LED lys, og der lyder et bip. Hvis LED lyset blinker og lydsignalet lyder tre gange, er det tid til at udski e batteriet.
Certificeret af Medical Equipment Act.

Til alle lejligheter

mamma och barn
vandra i skogen

Pin It on Pinterest

Share This