Olika personligheter, i kombination med maxade förväntningar, kan vara orsaken till relationsspänningar under julhelgen, menar psykologiforskare. Och ger rådet: Glöm inte bort att vi är olika och försök ge varandra utrymme – så att firandet kan passa alla. Generellt sett delar man in personlighetsdrag i det så kallade Big Five:

1. EXTROVERT/INTROVERT
Nästan halva svenska befolkningen är mer åt det introverta hållet, och då kan allt socialt ståhej runt jul upplevas som direkt påfrestande. För extroverta människor är det däremot ett välkommet inslag.

2 OCH 3. VÄNSKAPLIG & SAMVETSGRANN
Har man en stor del av detta är det viktigt för en att alla har det bra, och att allt flyter på. Då kan man bli frustrerad på släktingar som ”tar för lätt” på traditionerna, eller må dåligt om det blir friktion i planeringen.

4. KÄNSLOSAM
Här har man när till alla känslor, inklusive oro. Och då kan julen bli ganska ångestladdad, man konfronteras till exempel med ensamhet, minnen, sårbarhet och låg självkänsla.

5. ÖPPEN
Är man öppen för nya julnormer kanske man väljer att åka utomlands eller fira med grannarna, istället för släkten. Och det kan förstås skapa konflikter. Låg öppenhet är också konfliktskapande – som att alla måste skära skinkan på ett visst sätt.

Hämtat från tidningen Må Bra, Källa; Göteborgs Universitet.