Ett stort problem med IBS är att man inte vet vad det beror på. Intensiv forskning pågår, inte minst i Sverige, för att hitta orsaken. Det man vet är att det finns ett ärftligt inslag som innebär att vissa personer får det lättare. Det börjar ofta med en maginfluensa eller annan infektion i magen. Ett stort bekymmer när man har IBS kan vara att man har mycket besvär av gaser i tarmarna. Ökad irritation i tjocktarmen men ofta också i hela mag-tarmkanalen i vissa fall även andra delar som matstrupen vilket gör att man blir illamående. IBS är vanligare bland kvinnor.

Enligt Mag- och tarmförbundet så kan IBS yttra sig på följande sätt:
Det finns många symtom som är typiska för IBS menar de:
•Gaser och “uppkördhet” i magen.
•Buksmärta som ofta ökar efter måltid men lättar efter det att man tömt tarmen.
•Oregelbundna avföringsvanor.
•Förändrad konsistens på avföringen

IBS och Silicea Mag-Tarm

IBS och Silicea Mag-Tarm

Problemmage

Hur kan IBS behandlas och lindras.
Prata med läkare och få en diagnos så du vet vad det är. Vårdguiden skriver att Tjocktarmsbesvär kan inte botas, men du kommer långt med egenvård. Hos ungefär hälften av dem som drabbas går besvären över av sig själva.
Det kan lindras mycket genom att man undviker viss mat, regelbundna mattide och stressar mindre. Man måste själv pröva sig fram till vad man mår bäst av. Regelbundna toalettbesök och motion brukar också göra att man mår bättre. Någon medicin finns inte som kan bota IBS, men det finns flera olika läkemedel och produkter som kan minska besvären. Tjocktarmsbesvär kan inte botas, men du kommer långt med egenvård. Hos ungefär hälften av dem som drabbas går besvären över av sig själva.

Silicea Mag-Tarm Gel är en medicin teknisk produkt för behandling av akuta och kroniska mag-tarmproblem.
Silicea Mag-Tarm Gel binder gaser och retande substanser i mag-tarmsystemet samt bildar en skyddande hinna på magens och tarmens slemhinnor vilket har positiv effekt på flera typer av akuta och kroniska mag-tarmproblem. Silicea Mag-Tarm Gel kan lindra vid enstaka symtom som t ex halsbränna men även vid IBS och kan användas både för tillfällig och långvarig behandling. Silicea Mag-Tarm Gel är skonsam och verkar lokalt i magen, vilket gör den lämplig även för behandling av barn

 

Silicea för en lugn harmonisk mage